Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri kurmak geleceğin vazgeçilmez gereksinimlerinden biridir.

Küresel markalar ve perakendeciler için özel olarak tasarlanmış, uçtan uca tedarik zinciri ve lojistik çözümleri sunarak, dünya genelindeki tedarik zincirini bir araya getiriyoruz. Dünya çapındaki müşterilere farklı ürünler sunmak, tasarlamak, tedarik etmek ve teslim etmek üzere 100'den fazla fabrikadan oluşan ağımızı kullanıyoruz.

Öncelikli amacımız, sürekli değişen küresel perakende sektörünün taleplerine cevap vermek için sorumlu, sürdürülebilir ve esnek tedarik zincirleri oluşturmak ve yönetmektir. Aynı zamanda, bu zincirde yer alan herkesin yaşam kalitesini koruma ve artırma sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz, tedarik zinciri boyunca etkilediğimiz bir milyar insanın hayatını daha iyi hale getirmektir.

Fabrikalarımız, dünya genelindeki önemli üretim pazarlarında bulunuyor. Bu, üretim kapasitemizi esnek bir şekilde yönetmemize, kapasite kısıtlamalarını dengelememize ve müşteri taleplerini karşılamamıza olanak sağlıyor.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilirlik kültürümüzün bir parçasıdır ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların gelişimine katkıda bulunurken etkimizi nasıl yönettiğimiz konusunda bize yol gösterici bir çerçeve sağlar.

Küresel tedarik zincirlerimizi genel Sürdürülebilirlik Stratejimizle uyumlu bir şekilde yönetiyoruz. Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve tedarik zincirlerimizdeki işçilere karşı sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Tedarik zinciri sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik girişimlerimiz üç alana odaklanmaktadır: tedarik zincirlerimiz boyunca risk yönetimi ve uyumluluğun ilerletilmesi, sürdürülebilirlik performansının artırılması ve daha iyi tedarik zincirleri oluşturmak amacıyla müşteriler ve sektör ortaklarıyla işbirliği yapılması.

İşimizin sektörümüzde olumlu değişimi etkileyebileceğinin farkındayız. Tedarik topluluklarımızdaki işçilerin ve ailelerinin hem çalışma koşullarını hem de geçim kaynaklarını iyileştirmek bizim için önemlidir.

Şu anda, hızla değişen bir dönemin içindeyiz. Teknolojinin yakınsaması, hem tüketicilerin hem de işletmelerin etkileşim şeklini kökten değiştirmiştir.

Veri tabanlı anlayış, müşterilerimizi daha iyi anlama ve onlarla daha hızlı, yaratıcı bir etkileşimde bulunma yeteneğimizi artırarak bize yardımcı oluyor. Modern tüketiciler her zaman bağlantıda olmayı, anlık yanıtlar almayı ve unutulmaz deneyimler yaşamayı arzuluyorlar - aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve sürdürülebilirlik talep ediyorlar.

Bu bağlamda, tedarik zincirine odaklanarak hız, yenilik ve dijitalleşme üzerinde çalışıyoruz. Vizyonumuz net ve cesur: Müşterilerimizin dijital ekonomide ilerlemelerine yardımcı olmak için geleceğin tedarik zincirini oluşturmayı amaçlıyoruz.

Sonsuz Hızla Yenilik ve Başarı

Hız

Müşterilerimizin taleplerini karşılamada öncelik verdiğimiz unsurlardan biri, rekabetçiliklerini artırmak için ihtiyaç duydukları hızdır. Başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla, stratejik yatırımlara odaklanarak yeni teknolojilerin nimetlerinden yararlanmak, süreçleri optimize etmek ve tedarik zincirimizin farklı noktalarını entegre etmek gibi çeşitli yaklaşımlar benimsemekteyiz.

 

Hız, küresel marka ve perakende müşterilerimize daha iyi hizmet sunma kapasitemizi artırmak, üretim teslimat sürelerini kısaltmak ve ürünleri piyasaya sunma hızını artırmak amacıyla odaklandığımız bir kavramdır. Aynı zamanda, daha hızlı kararlar alarak piyasaya daha yakından adapte olma, son tüketici memnuniyetini artırma ve trend ürünlerin tam fiyat üzerinden satışını destekleme konularında önem taşır.

 

Hızı artırma ve bu hızın getireceği faydalara ulaşma yeteneğimiz, işimizin dönüşüm sürecinin kritik bir unsurunu oluşturur. Verimli bir şekilde çalışabilen, çevik bir işgücü oluşturmak için teknolojiye liderlik ederken, inovasyonu teşvik etmek amacıyla projeler ve yeni çalışma yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Veriye dayalı içgörüler, süreç optimizasyonu, şeffaflık artırıcı önlemler ve çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi gibi unsurlar bu bağlamda büyük bir rol oynar.

 

Tedarik zincirinde daha önce görülmemiş bir hızı hedefliyoruz.

Yarının İnovasyonu, Bugünün Başarısı

İnovasyon

Günümüz iş dünyasında, mobil özellikli ürünler ve kişiselleştirilmiş hizmetler artık vazgeçilmez bir norm haline gelmiştir. Şirketler ve perakendeciler, tüketici beklentilerindeki bu hızlı değişime ayak uydurmak zorundadır. Bu nedenle müşteri işbirlikleri, topluluk kaynaklı fikirler ve teknoloji ortaklıkları yoluyla, müşterilerimizin bu beklentileri karşılayacak yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmekteyiz.

 

Dijitalleşen tedarik zinciri, iş yapış şeklimizin merkezinde bulunuyor. Verilere erişimimiz ve geleneksel olmayan iş ortaklarıyla yeni iş modelleri geliştirme fırsatları, tedarik zinciri boyunca yayılmaktadır.

 

İnovasyon, hızlı tempolu bir dünyada başarılı olmanın anahtarıdır. Yenilikçi fikirler bulma konusunda açık bir yaklaşım benimsemekte, iç ve dış kaynakları birleştirmekte ve işbirliği yapacak yetenekleri, bilgiyi ve platformları aramaktayız. Uzmanlığın ve farklı bakış açılarının değerini kavramak, çalışanlarımızı daha da yenilikçi hale getirmek ve diğer inovasyon odaklı topluluklarla bir araya getirmek için önemlidir. Ayrıca, esnek çalışma alanları oluşturarak tüm global meslektaşlarımızın paylaşımı teşvik etmekte ve projeleri daha akıcı bir şekilde yönetmekteyiz.

 

Başarımızı, çevik bir şekilde inovasyon yapabilme yeteneğimiz ve bunun sonucunda yeni iş fırsatları ve müşteri memnuniyeti yaratma becerimizle ölçüyoruz.

Dijitalleşme Yolunda, Tedarik Zincirinin Geleceğini Şekillendiriyoruz

Dijitalleşme

Tedarik zincirlerinin önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyen bir stratejiyi ifade eder. Bu, tedarik zincirinin her aşamasını modernize etmek ve verileri analiz ederek değerli bilgiler sunarak, müşterilerimize benzersiz bir ekosistem sunmak anlamına gelir.

 

Gün geçtikçe daha fazla tüketici dijitalleşmeye doğru adım atarken, sektörümüzün tedarik zincirlerini de dönüştürme gerekliliği ortaya çıkar. Küresel tedarik zincirimizin dijitalleştirilmesine öncülük ediyoruz ve bu sayede tedarik zinciri verilerini uçtan uca entegre ediyoruz. Gelişmiş analiz yetenekleri, ekosistemimizdeki iş ortaklarının hızlarını artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine, teslim sürelerini iyileştirmelerine, işletme sermayesini etkili bir şekilde yönetmelerine, envanteri optimize etmelerine, sürdürülebilirliği artırmalarına ve izlenebilirliği güçlendirmelerine olanak tanıyacak.

 

Geleceğin tedarik zinciri, markalar, perakendeciler ve tedarikçiler için erişilebilir bir dijital hizmetler ve veri içgörüleri ekosistemine sorunsuz bir şekilde bağlanabilecekleri çok yönlü bir dünya sunmaktadır. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın iş performansını öngörücü analitikle artırmayı hedefliyoruz. Baystok'un entegre dijital platformu, tüm değer zinciri boyunca veri toplama ve paylaşma amacıyla geliştirilmiştir ve sonuç olarak daha zeki, daha hızlı ve daha etkili kararlar almayı destekleyen bir platform sunacaktır.

 

İşte tedarik zincirlerinin geleceğinin tasviri budur.

Tedarik Zinciri Çözümlerimiz, dünya genelindeki tedarik zincirlerine hız ve verimlilik ekleyerek, müşterilerimize kâr artışı sağlama ve inovasyon fırsatları sunma amacı taşır.

Geleneksel tedarik zinciri acentelerinin sınırlarını zorlayarak, fabrikalar, üretim atölyeleri ve diğer tedarikçilere, karmaşık tedarik zinciri gereksinimlerini daha etkili bir şekilde ele alma ve artan uyumluluk gereksinimleriyle başa çıkma konusunda yardımcı olan bir dizi yenilikçi çözüm sunuyoruz.

Trend odaklı bir yaklaşım benimseyerek, sektörün önde gelen trendlerinden ilham alarak markaların zamanında ürün tasarlamalarına yönelik yaratıcı özgürlük sunuyoruz.

Küresel işbirliği, perakende ekiplerinin sanal bir iş alanında uzaktan bir araya gelerek, malzeme kütüphanelerine, tasarım öğelerine ve desenlere kolayca erişebildikleri bir platform sunuyor. Bu sayede uçtan uca 3D ürünlerin oluşturulması daha verimli hale geliyor.

Sanal 3D tasarım, iş ortaklarımıza konsept aşamasından başlayarak testler ve nihai tasarıma hızlı bir geçiş sağlama fırsatı sunar. Örnek ürün alımı ve onay süreleri sadece saatlere indirgenirken, dijital varlıkların tekrar kullanımı sayesinde tasarımlar hızla pazarlama veya e-ticaret platformlarına entegre edilebilir. Bu yaklaşım aynı zamanda maliyet azaltma ve gelecekteki tasarım projeleri için kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Ürün geliştirme süreçlerinde ek maliyetler neredeyse sıfıra indirgenir ve gereksiz örneklerin ve nakliyatın yol açtığı israf en aza indirilir.

Küresel Tedarik Zinciri Çözümleri ile İleriye Taşıyoruz

Baystok, dünya genelindeki önde gelen markalar ve perakendecilere özel, uçtan uca tedarik zinciri ve lojistik çözümleri sunarak küresel tedarik zincirini optimize ediyor. Bizim farkımız, endüstri lideri esneklik ve ölçeklenebilirlik derecemizdir.

Her yıl, Baystok tedarik zinciri üzerinden milyonlarca tüketim ürünü akıtır. Bu süreci sağlamak için, küresel tedarik zincirimiz binlerce tedarikçiyi ve satıcıyı önde gelen markalar ve perakendecilerle birleştirir, hepsi tüketici taleplerini karşılamak amacıyla bir araya gelir. Karlılığınızı en üst düzeye çıkarmak için karmaşıklığı ve riski etkin bir şekilde yönetmeye odaklanıyoruz.

Ürün tasarımı ve geliştirmesinden başlayarak, uyumluluktan hammadde ve fabrika tedarikine, üretim kontrolünden lojistiğe kadar, tüketim malları tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Ofislerimiz ve uzman ekiplerimiz, 270'den fazla tedarik ve üretim pazarında faaliyet gösteriyor, bu da müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken uzmanlığı ve geniş tedarik zinciri iş ortakları ağını sunmamıza olanak tanır.

Yarının Tedarik Zinciri İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Perakende sektörü, köklü değişimlerin ve dönüşümün etkisi altında büyük bir dönemden geçmektedir, ve bu değişim geleneksel tedarik zinciri yönetiminde radikal bir evrimi tetiklemektedir.

Biz, Baystok olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın dijital ekonominin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için yepyeni hizmetler ve çözümler sunarak dijital bir tedarik zinciri inşa etme konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. Tamamen dijitalleşmiş küresel bir tedarik zinciri, veri tabanlı içgörüler sayesinde daha hızlı ve akıllı iş kararları alınmasına olanak tanıyarak dönüşümün itici gücü olmayı hedeflemektedir.

Amacımız, tedarik zincirinin her aşamasını dijitalleştirerek verilerin sorunsuz bir şekilde dolaşmasını sağlamak ve böylece müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm ilgili taraflar için end-to-end görünürlük sağlamaktır. Bu, perakende sektöründeki değişimi öngörebilmeleri, daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli kararlar alabilmeleri için tüm değer zinciri boyunca verileri yakalayıp paylaşabilmeleri ve iş sürdürülebilirliğini güvence altına alabilmeleri anlamına gelmektedir.

Dijital araçlarımız, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve yenilikçi bir şekilde iş yapmanın kapılarını aralıyor.